หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

 

Welcome To Navasiri

 

          หน่วยฝึกอบรมนาวาศิริ ก่อตั้งขึ้นภายใต้การบริหารงานของ ห้างหุ้นส่วนจัด นาวาศิริ กรุ๊ป โดยผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในความปลอดภัย เป็นสำคัญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน จึงได้ก่อสร้างสถานีฝึกอบรมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อบริการหน่วยงานทั้งภาครัฐ และหน่วยเอกชน บริษัท โรงงาน และสถานประกอบกิจการของลูกค้า ที่มีความประสงค์จะจัดฝึกอบรม ครอบคลุมถึงภาคกลาง และจังหวัดในภาคอื่นๆ ด้วยการบริหารที่มากด้วยประสบการณ์ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำ ให้เรามีความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบและราบรื่น เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

         ศูนย์ฝึกนาวาศิริของเราได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นศูนย์ฝึกที่สามารถออกหนังสือรับรองในแต่ละหลักสูตรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งมีทีมวิทยากรและครูฝึก ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ที่มากไปด้วยความสามารถ และประสบการณ์โดยตรง ที่จะถ่ายทอดความรู้และความสนุกสนานในการอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมอย่างเต็มที่ และอุปกรณ์การฝึกสมัยใหม่และอัดแน่นไปกับการจัดเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าของเรา นั่นหมายถึงความคุ้มค่ากับงบประมาณของลูกค้าเช่นเดียวกัน

 

          เรามีศูนย์ประสานงานภาคกลาง (ศูนย์กรุงเทพฯ) เพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้าในพื้นภาคกลางขึ้นไป เพื่อเป็นการดูแลที่ทั่วถึง เพื่อส่งต่อความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและเรามีบริการด้านการฝึกอบรมมากมาย อาทิ เช่น

หลักสูตรด้านการดับเพลิง

- การดับเพลิงขั้นต้น
- ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- ทีมดับเพลิง Fireman
- ผู้เฝ้าระวังไฟ
- ทบทวนทีมดับเพลิง

หลักสูตรด้านความปลอดภัย

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- First Aid CPR & AED
- การจัดการสารเคมีอันตราย และการระงับเหตุ
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- Forklift Safety
- ฯลฯ

หลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย

- การรักษาความปลอดภัย (ตามพรบ.2558)
- ทีทบทวนการรักษาความปลอดภัย

และบริการด้านอื่นๆ เช่น

- บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารและทรัพย์สิน
- บริการเจ้าหน้าที่คุ้มกันส่วนบุคคล
- บริการ Guard งาน Event ,งานคอนเสริท ,งานแสดงต่างๆ
- บริการรับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท และบริการด้านกฎหมาย
- บริการจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทุกประเภท

 

ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

หน่วยฝึกอบรมนาวาศิริ ได้รับอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เราเน้นความปลอดภัย

ในการฝึกปฎิบัติทุกๆรูปแบบผู้เข้ารับการอบรมต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มคองความปลอดภัยส่วนบุคคล และมีครูฝึกดูแลตลอดการฝึกเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

มาตรฐานและคุณภาพต้องมาก่อน

เราเน้นมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการ ผู้เข้าอบรมต้องได้รับวิชาการและการปฎิบัติเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับความสนุกและเสียงหัวเราะ

นาวาศิริ บริการด้วยหัวใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด ส่งต่อความสนุกและความรู้ให้กับท่าน

 

หน่วยฝึกอบรมนาวาศิริ

ติดต่อสอบถามบริการฝึกอบรม

โทร : 064 738 9575,088 262 6608

Email : sale.navasiri@gmail.com

Line : @navasiri

 

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.